Seadusandlusest

Rehvidele esitatavad nõuded on kehtestatud Teede- ja sideministri 18. mai 2001 määruses nr 50 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded”. Allpool on refereeritud olulisemaid sõiduauto rehvidega seotud punkte. Ametliku info saamiseks vaadake kindlasti algallikat:

Rehvi mõõtmed, kiiruskategooria ja koormusindeks peavad vastama sõiduki valmistaja juhendis ette nähtud näitajatele ja sõidukil kasutatava velje mõõtmetele.

Rehvi siserõhk peab vastama valmistaja poolt määratud rõhule.

Sõiduauto, veoauto registrimassiga kuni 3,5 tonni ja haagise registrimassiga 0,75 kuni 3,5 tonni rehvi mustri jääksügavus peab olema vähemalt 1,6 mm. Nimetatud sõidukitüüpide talverehvide mustri jääksügavus peab olema vähemalt 3,0 mm.

Sõiduki mis tahes teljel ei tohi olla korraga diagonaal- ja radiaalrehve. Sõiduki mis tahes teljel ei ole lubatud kasutada erineva turvisemustri tüübiga rehve. Ühe ja sama mustritüübi mustrijoonis võib olla erinev.

Taastatud rehve ei ole lubatud kasutada M2, M3 ja N3 kategooria sõidukite ja sõidukite, mille valmistajakiirus on suurem kui 240 km/h esiteljel/rattal.

Rehvil ei tohi esineda sisemisi ega välimisi koordi läbivaid vigastusi või turvise eraldumist koordist.

Ei tohi kasutada rehve, mille valmistamise ajast on möödunud rohkem kui 10 aastat.

Eestis on talverehvide kasutamine kohustuslik 1. detsembrist kuni 1. märtsini. Sõidukite naastudeta talverehvid peavad olema mõeldud põhjamaade kliimas kasutamiseks. Nõuetele vastavad rehvid on tähistatud märgiga, millel on kolm mäetippu ja lumehelves. Talverehve peavad kasutama M1 (kuni kaheksakohaline auto), N1 (kaubik, mille täismass ei ületa 3,5 t) ja O2 (haagis, mille täismass on üle 0,75 t, kuid ei ületa 3,5 t) kategooria sõidukid.